Cymraeg

Mae gan Datblygu Golff Cymru nifer o adnoddau hyrwyddo ar gael yn Gymraeg ar gyfer clybiau golff, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i’w defnyddio i hyrwyddo eu sesiynau a gweithgareddau clwb.

Isod, ceir enghreifftiau o'n posteri clwb sydd ar gael yn rhad ac am ddim. 
Cysylltwch â sian.simmons@golfunionwales.org i osod eich archeb.

Os byddai'n well gennych i gael sgwrs yn Gymraeg gydag ein swyddog datblygu sy'n siarad Cymraeg, cysylltwch â Dilwyn Griffiths ar 07968 453880 neu anfonwch e-bost at dilwyn.griffiths@golfunionwales.org

 

Social media

EMAIL FOR ENQUIRIES

info@golfdevelopmentwales.org

GOLF DEVELOPMENT WALES

GUW Offices, Catsash Road, Newport, NP18 1JQ. Wales, UK
Tel No : +44 (0) 1633 436040 E-mail : office@golfunionwales.org